Medlemskap

Treningssenteret på Helselaben er bygget med muligheten for både tradisjonell trening i tillegg til funksjonelle øvelser, også kalt ”calisthenic”. Funksjonell trening foregår i stor grad uten vekter og apparater. Intensjonen er å øke styrke ved bruk av egen kropp som motstand i tillegg til å forbedre balanse, utholdenhet og bevegelighet.

Prisliste Trening

12 mnd binding

349 kr/mnd*

5 mnd binding

449 kr/mnd*

1 måned uten binding

549 kr/mnd*

Earlybird (08:00 - 15:00 man-søn) 5mnd binding

290 kr/mnd*

* NOK 150 in registration fee will be added the first month.

12 mnd binding 350 kr/mnd*
5 mnd binding 450 kr/mnd*
1 måned uten binding 550 kr/mnd*
Earlybird (08:00 - 15:00 man-søn) 290 kr/mnd*
Helgekort (lørdag & søndag) 150 kr/mnd*
Drop-in 120 k
10-klipp 890 kr*
1 uke 350 kr*

Regler for medlemskap / trening

 • Gruppetrening: Antall klasser, tidspunkt og instruktør forandres fra sesong til sesong. Helselaben forbeholder seg retten til å avlyse eller avslutte klasser som står i timeplanen. Helselaben tilbyr online booking av diverse tilbud. Her må man følge de regler som er satt til enhver tid for denne tjenesten. Det gis ingen garanti for at det enkelte medlem får plass på alle klasser de ønsker å delta på.

 • Det tas forbehold om endringer i åpningstidene, spesielt ved jule/påske og sommerferie. Det tas også forbehold om stenging av enkelte aktiviteter og deler av senteret ved kursvirksomhet eller vedlikehold.

 • Du må være 16 år. Ved tegning av avtalegirokontrakt påkreves signatur av foresatte. Dette gjelder frem til fylte 18 år.

 • Helselaben forbeholder seg retten til å sende ut info/reklame via post/sms/e-post.

 • Du er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte deg av senteret.

 • Du forplikter deg til å følge de anvisninger, og rette deg etter de regler som til enhver tid gjelder for bruk av senteret. Ved mislighold av medlemskapet forbeholder Helselaben seg retten til å kunne avslutte medlemskapet.

 • Du forplikter deg til å rydde på plass utstyr som blir brukt, og holde orden etter deg.

 • All aktivitet i Helselaben skjer på eget ansvar.

 • Medlemmer av Helselaben har selv ansvar for eiendeler som medbringes. Tapte gjenstander vil ikke erstattes av Helselaben.

 • Brukere av Helselaben´s treningsfasiliteter skal av hygiensiske årsaker alltid benytte håndklær på treningsapparater, matter og annet utstyr, inkludert garderobefasilitetene.

 • Medlemmer skal tørke av apparatene med desinfiserende spray etter bruk. Ved for sent oppmøte kan medlemmer nektes adgang til gruppetimer av hensyn til andre brukere.

 • Kun Helselaben´s ansatte kan instruere og veilede brukere av treningsfasilitetene.

 • Bruk av utesko er ikke tillatt ved Helselabens treningsfasiliteter.

 • Medlemmene av Helselaben skal ikke opptre støtende, uhøflig eller forstyrrende overfor andre brukere.

 • Du er pliktig til å informere Helselaben om adresseforandringer og kontoendringer.

 • Det refunderes ikke medlemsavgift og bindingstiden brytes ikke ved flytting av bopel, arbeids eller studiested.

 • Hvilemedlemskap: Du kan fryse medlemskapet i 2 mnd hvert år mot et vederlag. Da stoppes kortet kun i hele måneder og dette må varsles skriftlig senest 30 dager i forkant på eget skjema i resepsjonen og har ikke tilbakevirkende kraft.

 • Ved sykdom: Helselaben refunderer ikke innbetalt medlemskap om det skulle oppstå sykdom i kontraktstiden som tilsier sykefravær.

 • Frys av medlemskap: Kontrakter med fullført bindetid kan fryses ved sykdom, skolegang eller arbeid utenfor distriktet. Dokumentasjon kreves. Medlemskapet utsettes  vederlagsfritt maks i 12 måneder i henhold til dokumentasjon.

 • Helselaben Følger  Antidoping Norge sin definisjon av doping, og har absolutt nulltoleranse for dopingpreparater. Bruk, oppbevaring, eller distribusjon vil anmeldes til politiet, og føre til utkastelse.